Invoeringsstrategie

 

   

 

 


 

 

Invoering van De Vreedzame Wijk is niet louter trainen van professionals of vrijwilligers die met de kinderen werken. Het doel is om de pedagogische principes van De Vreedzame Wijk te verankeren in het (pedagogisch) beleid van de instellingen om de scholen heen. Die pedagogische principes moeten terug te vinden zijn in de missie van de organisatie, in de omgangscultuur, in het personeelsbeleid (aanname, coaching, aansturing, e.d.). Kenmerken van de invoeringsstrategie: instellen van een stuurgroep in de eigen organisatie, combinatie van training van personeel met bezoek op de werkvloer en coaching, inpassing in missie en visie, en verankering in de organisatie.

  witje01